+31 (0)88 - 1187 888info@x-ip.nl

Ontwerp en ontwikkeling

Een online concept vertalen naar de juiste technische oplossing vereist veel kennis en ervaring. Naast de online mogelijkheden, integratie met andere partijen, interaction design en vormgeving spelen ook performance, security en content management een belangrijke rol. X-IP combineert jarenlange ervaring op dit gebied met actuele kennis van online technologie om samen met u de beste technisch oplossing te kiezen.

 

 

We begeleiden klanten bij het uitwerken van online concepten. Ook brengt X-IP haar technische kennis en ervaring in om het beoogde concept ook in een eerste technische oplossing te vatten.Hierin wordt niet alleen naar de te bouwen functionaliteit gekeken maar ook naar integratie met andere systemen en content management.

 

 • Een van de belangrijkste tools voor de ontwikkeling van onze online applicaties is Angular. Angular biedt een ontwikkelomgeving voor zogenaamde "one page webapplicaties". Het biedt een gestructureerd framework voor html, css en javascript waarmee in korte tijd onderhoudbare code geproduceerd kan worden.
  X-IP gebruikt Angular voor de front-end ontwikkeling van online applicaties. Met deze technologie kunen we geavanceerde gebruikersinteracties ontwikkelen. De ontwikkelde frontends zijn volledig op html5 gebaseerd en zijn zo in alle browsers en devices te gebruiken.
  Met tooling als Phonegap, Nativescript en Electron kunnen we deze online applicatie als website, mobile app of desktop app aanbieden vanuit dezelfde code base.
 • Voor de backend maken we gebruik van Symfony of Drupal (ook gebaseerd op Symfony) afhankelijk van de applicatie. Met Symfony beschikken we over een kracht php framework dat voorziet in dataopslag (via mysql of mongo databases) en ontsluiting van gegevens via een REST APIs. X-IP heeft de nieuwste 3.x versie van Symfony geadopteerd en een framework ontwikkeld waarmee snel applicaties opgezet kunnen worden en geïntegreerd kunnen worden met Angular.
 • X-IP werkt conform de principes van scrum. De requirements worden uiteengeraveld in zogenaamde user stories en uitgevoerd in sprints. Op deze wijze wordt er gefocussed gewerkt aan de oplossing en heeft de klant na elke sprint de mogelijkheid de ontwikkeling bij te sturen.
  De werkruimte bij X-IP hebben we zo ingericht dat onze scrum teams maximaal gefaciliteerd worden. Klant en team kunnen hier intensief samenwerken aan het beste resultaat.
 • Het gehele ontwikkelproces wordt ondersteund met professionele tooling van Atlassian. Hiemee wordt het scrumproces en de bijbehorende sprint rapportages ondersteund inclusief de registratie van uren. Klanten kunnen direct meekijken in de voortgang van het project.
 • Voor contentintensieve applicaties werken we met Drupal. Drupal biedt een krachtig CMS waarin contentmodellen op maat ondersteund kunnen worden. X-IP heeft veel ervaring met Drupal.
 • Met tools als Phonegap, Nativescript en Electron kunnen we online applicaties ook beschikbaar stellen als mobile apps (voor IOS, Android en Windows) en als Desktop apps (Windows, Linux en Mac). Vanuit een code base (dus een ontwikkeling) kunnen zo meerdere devices op verschillende manieren bediend worden.