+31 (0)88 - 1187 888 info@x-ip.nl
Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en XIP deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. XIP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan XIP of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden

XIP is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website of x-ip.nl door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.